ШЫмкент

ИП «Жамаладин»

ИП «Танкеев»

ТОО «NURTAU DISTRIBUTION COMPANY»

ТОО «Бал Текстиль»

ТОО «Жас кеменгер 13»​

ТОО «Медикер»​